அங்கன்வாடி பணி நியமனம்

அங்கன்வாடி பணியாளர்கள் மற்றும் உதவியாளர்கள் பணி நியமனம்

நகர்ப்புறம் :
வ.எண் நகர்ப்புற பகுதி Link
1 திட்டம் 1 – ஷெனாய் நகர் Tamil PDF (211 KB)
2 திட்டம் 2 – சிம்மக்கல் Tamil PDF (184 KB)
3 திட்டம் 3 – பழங்காநத்தம் Tamil PDF (119 KB)
4 திட்டம் 4 – ஆரப்பாளையம் Tamil PDF (166 KB)
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் (13) :
வ.எண். ஊராட்சி ஒன்றியம் Link
1 மதுரை கிழக்கு Tamil PDF (233 KB)
2 மதுரை மேற்கு Tamil PDF (218 KB)
3 திருப்பரங்குன்றம் Tamil PDF (234 KB)
4 மேலூர் Tamil PDF (170 KB)
5 கொட்டாம்பட்டி Tamil PDF (222 KB)
6 வாடிப்பட்டி Tamil PDF (215 KB)
7 அலங்காநல்லூர் Tamil PDF (224 KB)
8 உசிலம்பட்டி Tamil PDF (187 KB)
9 செல்லம்பட்டி Tamil PDF (220 KB)
10 தே.கல்லுப்பட்டி Tamil PDF (109 KB)
11 சேடபட்டி Tamil PDF (213 KB)
12 திருமங்கலம் Tamil PDF (208 KB)
13 கள்ளிக்குடி Tamil PDF (102 KB)