Close

கல்லூரிகள் / பல்கலைக்கழகங்கள்

அரசு கலைக்கல்லூரி மேலூர்

அரசு கலைக்கல்லூரி, மேலூர், மதுரை - 625 106


தொலைபேசி : 0452-2415467

அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவக்கல்லூரி

அரசு ஹோமியோபதி மருத்துவக்கல்லூரி, புதுநகர், திருமங்கலம் - 625706,


தொலைபேசி : 04549-280727

மதுரை அரசு மருத்துவகல்லூரி

மதுரை அரசு மருத்துவகல்லூரி, மதுரை - 625 020


தொலைபேசி : 0452-2526028

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக கல்லூரி

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக கல்லூரி, அழகர் கோவில் சாலை, மதுரை - 625 002


தொலைபேசி : 0452-2530860

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மாலை நேரக்கல்லூரி

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழக மாலை நேரக்கல்லூரி , அழகர் கோவில் சாலை, மதுரை - 625 002


தொலைபேசி : 0452-2537695

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம்

மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம், பல்கலை நகர், மதுரை, தமிழ்நாடு 625021


தொலைபேசி : 0452-2458471
இணையதள இணைப்புகள் : http://mkuniversity.ac.in

வேளாண் கல்லூரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம்

தமிழ்நாடு வேளாண்மை பல்கலைக்கழகம், திருச்சி-மதுரை சாலை, மதுரை - 625 104


தொலைபேசி : 0452-2422956

ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி

ஸ்ரீ மீனாட்சி அரசினர் மகளிர் கலைக்கல்லூரி , கல்பாலம் ரோடு, கோரிப்பாளையம், மதுரை - 625 002


தொலைபேசி : 0452-2534988
இணையதள இணைப்புகள் : http://smgacw.org